Disclaimer

Aansprakelijkheid
Mijnoverpeinzingen.nl besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Mijnoverpeinzingen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die in deze website voorkomen. Ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van derden aanvaardt Mijnoverpeinzingen.nl geen aansprakelijkheid. Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig (kunnen) zijn, worden op verzoek van belanghebbende onmiddellijk verwijderd.

Rechten
Mijnoverpeinzingen.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen. Aan de gegevens op de website van Mijnoverpeinzingen.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen zijn.

Copyright
Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, productnamen, logo’s etc) is eigendom van de respectievelijke eigenaren. De inhoud ervan mag niet worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van Mijnoverpeinzingen.nl. Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van informatie en/of het verkrijgen van toestemming voor publicatie, neem dan contact op via het contactformulier.