Over mij

(Foto Marnix Schmidt)Armand Sag is geboren en getogen in Utrecht waar hij in 1984 ter wereld kwam. In 2004 rondde hij een propedeuse Lerarenopleiding Geschiedenis en Staatsinrichting af. In 2008 studeerde hij vervolgens af aan de Universiteit Utrecht in Geschiedenis en Turkologie. In 2009 rondde hij de masteropleiding Internationale Betrekkingen af aan de Universiteit Utrecht. In 2010 richtte Armand Sag op 25-jarige leeftijd het Instituut voor Turkse Studies op; waar hij momenteel als bestuursvoorzitter en senior onderzoeker fungeert. Tevens is hij thans als Ph.D.-fellow verbonden aan enkele universiteiten in binnen- en buitenland. In de hoedanigheid van senior onderzoeker richt hij zich vooral op kwesties rondom Turkologie, Turkse geschiedenis en de internationale betrekkingen van Eurazië (specifieker: de Balkan, de Kaukasus, Centraal Azië, het Midden-Oosten en de Turks-Nederlandse betrekkingen).

Columnist/schrijver
Armand Sag heeft een maandelijks column, genaamd ‘Mijn overpeinzingen’ in Platform Maandblad waar deze website een bundel van verzamelt. Voorts schrijft Armand Sag incidenteel een artikel omtrent internationale betrekkingen voor NRC, Trouw, Volkskrant, NRC Next, Utrechts Stadsblad, Knack.be, Republiek Allochtonië, Stem van de Ummah, DutchTurks, Turks.nl en het nieuwsportaal Alles In Perspectief.